Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với Vườn Hàn Phong! Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và tạo ra một môi trường trực tuyến an toàn, tin cậy. Dưới đây là Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, giúp bạn hiểu rõ cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi.

1. Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký, đặt hàng hoặc điền vào các biểu mẫu trên trang web. Thông tin này có thể bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ giao hàng và các thông tin khác liên quan.

2. Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xác nhận và xử lý đơn đặt hàng, gửi thông báo cập nhật về sản phẩm và dịch vụ, và cung cấp thông tin khác liên quan đến dịch vụ của chúng tôi.

3. Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và sử dụng các biện pháp an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép và lạm dụng thông tin.

4. Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi không bao giờ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để thực hiện dịch vụ bạn yêu cầu.

5. Quyền Lực Người Dùng

Bạn có quyền truy cập, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin ở cuối Chính Sách Bảo Mật.

6. Sửa Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không thông báo trước. Việc sử dụng trang web của chúng tôi sau khi thay đổi có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Chúng tôi rất trân trọng sự tin tưởng của bạn và cam kết duy trì một môi trường trực tuyến an toàn và bảo mật. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các phương tiện liên lạc được cung cấp.